YRITYSVASTUU JA VASTUUVIESTINTÄ


YRITYSVASTUU

Yritysvastuun peruspaketin avulla pääset kiinni oman toimintasi keskeisimpiin vastuullisuusteemoihin. Hyödyntäen GRI-raportoinnin olennaisuusanalyysin tekniikoita kartoitamme valitulla syvyydellä yrityksesi sidosryhmät ja heidän odotuksensa ja teemme SWOT-analyysin vastuullisuusteemoista. Peruspaketin jälkeen hahmotat selkeästi yritysvastuuseen liittyvät odotukset, ja tunnet yrityksesi vahvuudet ja kehityskohteet.

Rhea tarjoaa niin Suomessa kuin kehittyvillä markkinoilla toimiville pk-yrityksille palvelua, jossa tuotannon ja toimitusketjun vastuullisuusteemat käydään yhdessä läpi. Rhean ammattilaisilla on usean vuoden kokemus kehittyvillä markkinoilla toimimisesta ja ymmärrämme hyvin haasteet, joita kehittyvillä markkinoilla toimiva yritys kohtaa. Toimimme yhteistyössä kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa ja pystymme näin ketterästi tuomaan erityyppistä asiantuntijuutta vaativiinkin asiakasprojekteihin.

VASTUUVIESTINTÄ

Vastuuviestintä jatkaa yritysvastuun peruspaketista. Miten yritysvastuusta voi viestiä strategisesti ja vaikuttavasti? Mitä jo olemassaolevaa tekemistä yrityksesi voisi hyödyntää vastuuviestinnässä? Mitkä ovat ne kysymykset, joihin yrityksesi on osattava vastata vastuullisuuteen liittyen?

Rhean vastuuviestintäkatsauksen tuloksena yritys saa käyttöönsä yritysvastuun viestintäsuunnitelman sekä Q&A-dokumentin toimintojensa vastuullisuudesta sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarpeisiin. Rhean toteuttama vastuullisuusviestintä katsoo yrityksen toimintaa raporttien taakse. Nostamme esiin erityisesti sitä, miten lopputuote parantaa ja muuttaa ihmisten elämää. Miten hyödyt jakautuvat. Viestinnän keinoina käytämme mediaviestintää, sosiaalista mediaa, tekstejä ja kannanottoja tai digitaalisia työkaluja jotka helpottavat yritysvastuutyötä ja sen viestintää.

Olemme auttaneet yritysvastuussa eri sektoreilla toimivia organisaatioita joilla on toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Referensseissämme on esimerkiksi luonnontuote-, tekstiili- ja sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, sekä säätiö. Lisäksi teemme kartoituksia ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista Finnpartnershipin tukemille suomalaisille yrityksille jotka pyrkivät kehittyville markkinoille. Kerromme mielellämme lisää referensseistämme!

VASTUULLISET HANKINTAKETJUT


VASTUULLINEN HANKINTA

Globaalit ja monimutkaiset hankintaketjut ovat monelle yritykselle nykypäivää. Raaka-aineita ja tuotteita hankintaan toimittajilta ympäri maailmaa, jotka puolestaan hankkivat ne omilta toimittajiltaan. Näin maailmalta ostettavan raaka-aineen tai tuotteen ja suomalaisen ostajan välille voi kertyä pitkiä hankintaketjuja. Hankintaketjujen taakse voi piiloutua monenlaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöriskejä jotka ovat myös liiketoiminnallisia riskejä.

Hahmottamalla hankintaketjun eri vaiheet, identifioimalla ketjun eri hankintaportaiden riskit ja hallitsemalla riskejä hyvien toimintatapojen ja vastuullista hankintaa tukevien työkalujen avulla, voidaan riskit minimoida. Rakentamalla uudet toimintatavat olemassa olevien prosessien ja työkalujen päälle on yrityksen helppo sisäistää vastuulliset käytännöt osaksi hankintaa.

Erityisen mielenkiintoisia meille ovat hankintaketjut, jotka ulottuvat ulkomaille ja etenkin kehittyviin maihin. Tällöin hankintaketjun vastuullisuusteemat ja niiden varmentaminen ovatkin kriittisiä yrityksen liiketoiminnankin kannalta. Yksi tämänhetkinen asiakkaistamme tuo raaka-aineita useista eri maista. Autamme heitä mm. Code of Conduct -dokumentin kehittämisessä ja sisäisten työkalujen luomisessa. Kerromme mielellämme lisää vastuullisesta hankinnasta ja referensseistä!

STRATEGISET VASTUULLISUUSHANKKEET

KASVUA MEGATRENDEISTÄ

Strateginen yritysvastuu hahmottaa yrityksen osana globaalia maailmaa ja sen megatrendejä: ilmastonmuutoksen seurauksia ja hillintää, väestön vanhenemista, pakolaisuuden lisääntymistä, kehitysmaiden keskiluokkien kasvua tai kaupungistumista. Mihin näistä yritykselläsi on vahvin interessi vaikuttaa? Keiden kumppanien kanssa siihen voi parhaiten pureutua? Tarttumalla keskeisiin ja merkityksellisiin teemoihin, saat vastuullisuustyösi kokonaan uudelle vaihteelle.

Rhea auttaa löytämään ja hallinnoimaan yrityksesi toimintaan parhaiten sopivat hankkeet!

Koska muutos vaatii tekoja, emme ainoastaan konsultoi muita. Käynnistämme hankkeita sekä suomalaisten että ulkomaisten partneriorganisaatioiden kanssa edistääksemme kestävän kehityksen tavoitteita. Alla kaksi hankettamme.

 


BIORENT – biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä

Rhea Solutions Oy on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) johtamassa hankkeessa jossa selvitetään, kuinka biojätteen lajittelua kodeissa voisi tehostaa entisestään. ”BIORENT – biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä” on valittu osaksi Suomen hallituksen kärkihankkeita. Hankkeessa pyritään tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, kuten keittiötilojen suunnittelua, uudenlaisia biojäteastioita sekä tehostettua viestintää ja neuvontaa kohdekiinteistöissä Mukana HSY:n, Rhean ja From Waste to Taste Ry:n lisäksi vuokra-asuntoyhtiöt SATO Oyj ja Kojamo Oyj.

 


 

CASE: FROM WASTE TO TASTE

From Waste to Taste on Rhean käynnistämä kiertotaloushanke ilmastonmuutoksen torjuntaan ruokahävikin pienentämisen kautta. Hankkeen valmistelu alkoi keväällä 2015 kumppaniverkoston luomisella. Helmikuussa 2016 tarjottiin ensimmäiset kauppojen ruokahävikistä pelastetut lounaat pop-up-ravintolassa. Lapinlahden ravintola Loop avattiin kesäkuussa. Tällä herkellä ravintola tarjoaa arkisin lounasta ja viikonloppuisin brunssia ja työllistää noin 20 ihmistä.

From Waste to Taste -hankkeesta ja ravintola Loopista on kirjoitettu kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa kymmeniä artikkeleita ja tehty useita TV-klippejä. Hanke ajoittui oikein: tietoisuus ruokahävikin mekrityksestä ilmastonmuutoksessa kasvoi, ja alalle ilmaantui useita innovatiivisia toimijoita. Samaan aikaan etenkin Ranskassa otettiin käyttöön uusia lakea kauppojen ruokahävikkiä vastaan. Keskustelu ruokki itseään ja ruokahävikin torjunta nousi yhdeksi vuoden 2016 isoita mediateemoista. Ravintola menestyy, mutta hankkeen merkittävimmät vaikutukset tapahtuvat ihmisten arjessa – siinä miten elintarvikkeisiin kodeissa suhtaudutaan.

From Waste to Taste –hanke ei tavoittele voittoa ja sen toiminta irrotettiin Rhean liiketoiminnasta kokonaan alkuvuodesta 2016. Rhean entinen toimitusjohtaja Johanna Kohvakka johtaa nykyisin From Waste to Taste -hanketta.


 

CASE: REILU MATKAILU

Matkailu on mukavaa, mutta miten se olisi sitä myös ihmisille, joiden kotiseuduista pääsemme nauttimaan? Rhean Reilun matkailun hanke pureutuu tähän teemaan etenkin vähävaraisissa yhteisöissä. Keräämme kumppaniverkostoa, jonka kautta matkansa voi toteuttaa paikallisia pienyrittäjiä hyödyttäen. Tällä hetkellä kohdemaamme ovat Etiopia ja Tansania.

Yhteystiedot
Sini Suomalainen, Toimitusjohtaja
sini.suomalainen@rhea.fi
+358 50 3001 379

 

Hanna Lakkala
hanna.lakkala@rhea.fi
+358 45 8000 797

Osoite Helsingissä, verkostot maailmalla!