KASVUA KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ JA MEGATRENDEISTÄ

 

Liiketoiminnan vastuullisuuden tärkein mittari on yrityksen palvelun tai tuotteen vaikutukset ihmisten elämään, yhteiskuntaan, sekä ympäristöön. Näihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden seuraamisesta kumpuaa myös yritysvastuun liiketoiminnallinen etu. Katsomme yritysvastuuta ennen kaikkea tästä näkökulmasta.

YK on listannut globaalit megatrendit kestävän kehityksen tavoitteiksi seuraaville 15 vuodelle. Nämä trendit tulevat muuttamaan maailmaa ja niihin tarttuminen on yrityksille valtava kasvumahdollisuus.

”AIKAINEN LINTU MADON NAPPAA!”

Yhteystiedot
Sini Suomalainen, Toimitusjohtaja
sini.suomalainen@rhea.fi
+358 50 3001 379

 

Hanna Lakkala
hanna.lakkala@rhea.fi
+358 45 8000 797

Osoite Helsingissä, verkostot maailmalla!